За училището

Печат
Публикуване

      Не се знае кога и как е възникнало това голямо земеделско селище Долни Дъбник. Сведения за него, под името Дубнек и Дъбнек, има в турските регистри от 1430 и 1570 година.

През 1820 година тук се заселват семейства от околните села.

      Жителите на град Долни Дъбник са трудолюбиви и правят всичко, за да има образование за децата им.

      Първото училище в Долни Дъбник е открито през 1835 година в къщата на Пахарците. Записват се 20 ученици. Първите учители са Михаил Чорбаджията и свещеник Коста.

      През 1922 година се построяват едновременно две махленски училища: „Васил Левски” и „Кирил и Методий”.

     През 1928 година се построява още едно начално училище, което следващата година се отделя в самостоятелно начално училище  - „Любен Каравелов”.

    През същата година започва строежът на четвъртото махленско училище „Иван Вазов”, което е завършено през 1930/1931 година.

    През 1979/1980 година трите начални училища се обединяват в едно училище, което носи името „Св. св. Кирил и Методий”.

    И днес жителите на Долни Дъбник поддържат традициите в образованието.

 

 

 

 

2011 За училището. НУ "Св.Св. Кирил и Методии" - гр. Долни Дъбник. Дизайн инж.Атанас Атанасов
Powered by Joomla 1.7 Templates